Máng đèn

Máng đèn tuýp LED T8 đôi 1,2m Kosoom PK-MD-KS-2*1.2

Máng đèn tuýp LED T8 đôi 1,2m Kosoom PK-MD-KS-2*1.2

56,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PK-MD-KS-2*1.2
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn tuýp T8 chụp 2 bóng 0,6m T8B153 2x06

Máng đèn tuýp T8 chụp 2 bóng 0,6m T8B153 2x06

350,000đ
    

0

Mã sản phẩm:T8B153 2x06
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn tuýp LED T8 0,6m Kosoom

Máng đèn tuýp LED T8 0,6m Kosoom

33,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PK-MD-KS-0.6
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn tuýp T8 chóa sơn tĩnh điện 2 bóng 1,2m FSBA2 2x12

Máng đèn tuýp T8 chóa sơn tĩnh điện 2 bóng 1,2m FSBA2 2x12

172,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSBA2 2x12
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn tuýp T8 FSL 2 bóng 0,6m FSBB2x06

Máng đèn tuýp T8 FSL 2 bóng 0,6m FSBB2x06

73,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSBB2x06
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn chống thấm FSL IP65 2 bóng 0,6m T8B155 2x06

Máng đèn chống thấm FSL IP65 2 bóng 0,6m T8B155 2x06

450,000đ
    

0

Mã sản phẩm:T8B155 2x06
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn tuýp T8 FSL chóa sơn tĩnh điện 1 bóng 0,6m FSBA1 1x06

Máng đèn tuýp T8 FSL chóa sơn tĩnh điện 1 bóng 0,6m FSBA1 1x06

102,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSBA1 1x06
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn chống thấm FSL IP65 1 bóng 1,2m T8B155 1x12

Máng đèn chống thấm FSL IP65 1 bóng 1,2m T8B155 1x12

463,000đ
    

0

Mã sản phẩm:T8B155 1x12
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn tuýp LED T8 1,2m Kosoom PK-MD-KS-1.2

Máng đèn tuýp LED T8 1,2m Kosoom PK-MD-KS-1.2

42,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PK-MD-KS-1.2
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn tuýp T8 chóa sơn tĩnh điện 2 bóng 0,6m FSBA2 2x06

Máng đèn tuýp T8 chóa sơn tĩnh điện 2 bóng 0,6m FSBA2 2x06

117,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSBA2 2x06
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn tuýp T8 FSL 1 bóng 1,2m FSBB1x12

Máng đèn tuýp T8 FSL 1 bóng 1,2m FSBB1x12

52,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSBB1x12
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Máng đèn chống thấm FSL IP65 1 bóng 0,6m T8B155 1x06

Máng đèn chống thấm FSL IP65 1 bóng 0,6m T8B155 1x06

350,000đ
    

0

Mã sản phẩm:T8B155 1x06
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng