Đèn tuýp LED

Đèn tuýp LED T5 Kosoom 16W 1,2m nhựa PVC T5-KS-16-1.2- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 280-300mA- Chip LED 2835

Đèn tuýp LED T5 Kosoom 16W 1,2m nhựa PVC T5-KS-16-1.2- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 280-300mA- Chip LED 2835

144,000đ
    

0

Tiết diện:T5-KS-16-1.2 (KST517116W)
Hiệu suất (Lm/W):>80Ra
Quang thông (Lm):90 Lm/W
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T5 Kosoom 8W 0,6m hắt trần T5-KS-8-0.6- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 280-300mA- Chip LED 2835

Đèn tuýp LED T5 Kosoom 8W 0,6m hắt trần T5-KS-8-0.6- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 280-300mA- Chip LED 2835

124,000đ
    

0

Tiết diện:T5-KS-8-0.6 (KST517108W)
Hiệu suất (Lm/W):>80Ra
Quang thông (Lm):90 Lm/W
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 12W bóng thủy tinh T8-KS-TT12-0.6- ánh sáng Trắng/ Trung tính- 300mA- Chip LED SMD

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 12W bóng thủy tinh T8-KS-TT12-0.6- ánh sáng Trắng/ Trung tính- 300mA- Chip LED SMD

118,000đ
    

0

Tiết diện:T8-KS-TT12-0.6 (KST815G12W)
Hiệu suất (Lm/W):> 85Ra
Quang thông (Lm):110
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T5 Kosoom 12W 0,9m hắt trần T5-KS-12-0.9- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 280-300mA- Chip LED 2835

Đèn tuýp LED T5 Kosoom 12W 0,9m hắt trần T5-KS-12-0.9- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 280-300mA- Chip LED 2835

131,000đ
    

0

Tiết diện:T5-KS-12-0.9 (KST517112W)
Hiệu suất (Lm/W):>80Ra
Quang thông (Lm):90 Lm/W
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 24W bóng thủy tinh T8-KS-TT24-1.2- ánh sáng Trắng/ Trung tính- 300mA- Chip LED SMD

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 24W bóng thủy tinh T8-KS-TT24-1.2- ánh sáng Trắng/ Trung tính- 300mA- Chip LED SMD

131,000đ
    

0

Tiết diện:T8-KS-TT24-1.2 (KST815G24W)
Hiệu suất (Lm/W):> 85Ra
Quang thông (Lm):90 ~ 100
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T8 Kosoom liền máng 36W T8-KS-LM36-1.2- ánh sáng Trắng/ Trung tính- 300mA- Chip LED SMD

Đèn tuýp LED T8 Kosoom liền máng 36W T8-KS-LM36-1.2- ánh sáng Trắng/ Trung tính- 300mA- Chip LED SMD

324,000đ
    

0

Tiết diện:T8-KS-LM36-1.2 (KST81736W)
Hiệu suất (Lm/W):> 80Ra
Quang thông (Lm):80 ~ 90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T5 Kosoom 4W 0,3m (LED TUBE PLASTIC T5) T5-KS-4-0.3- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 280-300mA- Chip LED 2835

Đèn tuýp LED T5 Kosoom 4W 0,3m (LED TUBE PLASTIC T5) T5-KS-4-0.3- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 280-300mA- Chip LED 2835

98,000đ
    

0

Tiết diện:T5-KS-4-0.3 (KST517104W)
Hiệu suất (Lm/W):>80Ra
Quang thông (Lm):90 Lm/W
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T8 9W bóng thủy tinh FSL 0,6m T8-9W-YT/NM- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

Đèn tuýp LED T8 9W bóng thủy tinh FSL 0,6m T8-9W-YT/NM- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

82,000đ
    

0

Tiết diện:T8-9W-YT/NM
Hiệu suất (Lm/W):> 70
Quang thông (Lm):65 ~ 85
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T8 18W bóng thủy tinh FSL 1,2m T8-18W-YT/NM- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

Đèn tuýp LED T8 18W bóng thủy tinh FSL 1,2m T8-18W-YT/NM- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

108,000đ
    

0

Tiết diện:T8-18W-YT/NM
Hiệu suất (Lm/W):> 70
Quang thông (Lm):80 ~ 90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T8 22W bóng thủy tinh FSL 1,2m T8-22W-YT/NM- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

Đèn tuýp LED T8 22W bóng thủy tinh FSL 1,2m T8-22W-YT/NM- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

132,000đ
    

0

Tiết diện:T8-22W-YT/NM
Hiệu suất (Lm/W):> 70
Quang thông (Lm):80 ~ 90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T5 16W bóng thủy tinh FSL 1,2m T5-16W-JD- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn tuýp LED T5 16W bóng thủy tinh FSL 1,2m T5-16W-JD- ánh sáng Trắng/ Vàng

128,000đ
    

0

Tiết diện:T5-16W-JD
Hiệu suất (Lm/W):> 70
Quang thông (Lm):65 ~ 85
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tuýp LED T5 FSL 10W T5-10W-XL- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,045 A- Chip LED Nationstar

Đèn tuýp LED T5 FSL 10W T5-10W-XL- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,045 A- Chip LED Nationstar

125,000đ
    

0

Tiết diện:T5XL-12W-09
Hiệu suất (Lm/W):> 70
Quang thông (Lm):60 ~ 70
Tình trạng:Còn hàng