Đèn tranh

Đèn tranh LED 3 bóng 9W - ST-9424- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn tranh LED 3 bóng 9W - ST-9424- ánh sáng Trắng/ Vàng

420,000đ
    

0

Mã sản phẩm:ST-9424
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn tranh LED 5x3W - ST-L239-5- ánh sáng Vàng

Đèn tranh LED 5x3W - ST-L239-5- ánh sáng Vàng

645,000đ859,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:ST-L239-5
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn tranh LED rọi ngồi 12W - ST-N12- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn tranh LED rọi ngồi 12W - ST-N12- ánh sáng Trắng/ Vàng

263,000đ351,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:ST-N12
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn tranh LED rọi ngồi 5W - ST-N05- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn tranh LED rọi ngồi 5W - ST-N05- ánh sáng Trắng/ Vàng

205,000đ273,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:ST-N05
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tranh dải bóng LED 11W - ST-8099-11W- ánh sáng Vàng

Đèn tranh dải bóng LED 11W - ST-8099-11W- ánh sáng Vàng

436,000đ
    

0

Mã sản phẩm:ST-8099-11W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn soi tranh LED 2x3W - ST-5250- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn soi tranh LED 2x3W - ST-5250- ánh sáng Trắng/ Vàng

300,000đ
    

0

Mã sản phẩm:ST-5250
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn tranh LED rọi ngồi 7W - ST-N07- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn tranh LED rọi ngồi 7W - ST-N07- ánh sáng Trắng/ Vàng

219,000đ293,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:ST-N07
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn tranh LED rọi ngồi 9W - ST-N09- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn tranh LED rọi ngồi 9W - ST-N09- ánh sáng Trắng/ Vàng

249,000đ331,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:ST-N09
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn tranh LED 5W - ST-8310/5- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn tranh LED 5W - ST-8310/5- ánh sáng Trắng/ Vàng

460,000đ
    

0

Mã sản phẩm:ST-8310/5
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn tranh LED 3 chao ngọc - ST-L239-3- ánh sáng Vàng

Đèn tranh LED 3 chao ngọc - ST-L239-3- ánh sáng Vàng

434,000đ578,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:ST-L239-3
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn tranh LED rọi ngồi 3W - ST-N03- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn tranh LED rọi ngồi 3W - ST-N03- ánh sáng Trắng/ Vàng

189,000đ253,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:ST-N03
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn tranh LED 9W - ST-8310/9- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn tranh LED 9W - ST-8310/9- ánh sáng Trắng/ Vàng

349,000đ466,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:ST-8310/9
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng