Đèn sân vườn LED

Đèn LED sân vườn cây nấm MLB0126- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn LED sân vườn cây nấm MLB0126- ánh sáng Trắng/ Vàng

1,750,000đ
    

0

Mã sản phẩm:MLB0126
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED sân vườn MaxLight E0133- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn LED sân vườn MaxLight E0133- ánh sáng Trắng/ Vàng

500,000đ
    

0

Mã sản phẩm:E0133
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED sân vườn MaxLight E0136- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn LED sân vườn MaxLight E0136- ánh sáng Trắng/ Vàng

500,000đ
    

0

Mã sản phẩm:E0136
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-30%
Đèn sân vườn LED GR-307- ánh sáng Vàng

Đèn sân vườn LED GR-307- ánh sáng Vàng

1,279,000đ1,826,000đ-30%
    

0

Mã sản phẩm:GR-307
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-30%
Đèn sân vườn LED GR-309S- ánh sáng Vàng

Đèn sân vườn LED GR-309S- ánh sáng Vàng

1,015,000đ1,450,000đ-30%
    

0

Mã sản phẩm:GR-309S
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn trụ sân vườn LED SV013104-80- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn trụ sân vườn LED SV013104-80- ánh sáng Trắng/ Vàng

2,600,000đ
    

0

Mã sản phẩm:SV013104-80
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-30%
Đèn trụ sân vườn LED GR-307S- ánh sáng Vàng

Đèn trụ sân vườn LED GR-307S- ánh sáng Vàng

1,097,000đ1,567,000đ-30%
    

0

Mã sản phẩm:GR-307S
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn sân vườn chụp bóng E27 SV-006081-80- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn sân vườn chụp bóng E27 SV-006081-80- ánh sáng Trắng/ Vàng

1,950,000đ
    

0

Mã sản phẩm:SV-006081-80
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-30%
Đèn sân vườn LED 5*1W GR-309- ánh sáng Vàng

Đèn sân vườn LED 5*1W GR-309- ánh sáng Vàng

1,162,000đ1,660,000đ-30%
    

0

Mã sản phẩm:GR-309
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-30%
Đèn sân vườn LED GR-308- ánh sáng Vàng

Đèn sân vườn LED GR-308- ánh sáng Vàng

1,449,000đ2,070,000đ-30%
    

0

Mã sản phẩm:GR-308
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn sân vườn 8W SV003121-30- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn sân vườn 8W SV003121-30- ánh sáng Trắng/ Vàng

2,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:SV003121-30
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng