Đèn pha LED

Đèn pha LED FSL 200W FL-200-65/A2- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,909

Đèn pha LED FSL 200W FL-200-65/A2- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,909

3,575,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FL-200-65/A2
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):75 ~ 80
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED FSL 150W FL-150-65/A2- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,681

Đèn pha LED FSL 150W FL-150-65/A2- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,681

2,750,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FL-150-65-A2
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):75 ~ 80
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED 10W FSL FL-10W-JG- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,045 A- Chip LED COB Nationstar

Đèn pha LED 10W FSL FL-10W-JG- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,045 A- Chip LED COB Nationstar

303,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSF801 10W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):65 - 75
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED 30W FSL FL-30W-JG- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,136 A- Chip LED COB Nationstar

Đèn pha LED 30W FSL FL-30W-JG- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,136 A- Chip LED COB Nationstar

660,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSF801-30W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70Ra
Hiệu suất (Lm/W):75 - 85
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED 100W FSL FL-100W-JG- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,454 A- Chip LED COB Nationstar

Đèn pha LED 100W FSL FL-100W-JG- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,454 A- Chip LED COB Nationstar

1,593,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSF801-100W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):75 - 80
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED 20W FSL FL-20W-JG- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,091 A- Chip LED COB Nationstar

Đèn pha LED 20W FSL FL-20W-JG- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,091 A- Chip LED COB Nationstar

455,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSF801-20W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):75 - 80
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED 50W FSL FL-50W-JG- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,227 A- Chip LED COB Nationstar

Đèn pha LED 50W FSL FL-50W-JG- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,227 A- Chip LED COB Nationstar

935,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSF801-50W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):75
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED DOB 150W - DB-PH150M- ánh sáng Trắng/ Vàng- EPISTAR – Đài Loan

Đèn pha LED DOB 150W - DB-PH150M- ánh sáng Trắng/ Vàng- EPISTAR – Đài Loan

3,472,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-PH150M
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED DOB 50W - DB-PH50- ánh sáng Trắng/ Vàng- EPISTAR – Đài Loan

Đèn pha LED DOB 50W - DB-PH50- ánh sáng Trắng/ Vàng- EPISTAR – Đài Loan

950,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-PH50
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED DOB 100W - DB-PH100M- ánh sáng Trắng/ Vàng- EPISTAR – Đài Loan

Đèn pha LED DOB 100W - DB-PH100M- ánh sáng Trắng/ Vàng- EPISTAR – Đài Loan

1,852,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-PH100M
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED DOB 30W - DB-PH30- ánh sáng Trắng/ Vàng- EPISTAR – Đài Loan

Đèn pha LED DOB 30W - DB-PH30- ánh sáng Trắng/ Vàng- EPISTAR – Đài Loan

672,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-PH30
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn pha LED DOB 70W - DB-PH70- ánh sáng Trắng/ Vàng- EPISTAR – Đài Loan

Đèn pha LED DOB 70W - DB-PH70- ánh sáng Trắng/ Vàng- EPISTAR – Đài Loan

1,388,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-PH70
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng