Đèn mâm áp trần

Đèn mâm áp trần LED MN010- ánh sáng Trung tính

Đèn mâm áp trần LED MN010- ánh sáng Trung tính

5,100,000đ
    

0

Mã sản phẩm:MN010
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn mâm áp trần LED MN004- ánh sáng Vàng

Đèn mâm áp trần LED MN004- ánh sáng Vàng

3,400,000đ
    

0

Mã sản phẩm:MN004
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn mâm áp trần LED MN005- ánh sáng Vàng

Đèn mâm áp trần LED MN005- ánh sáng Vàng

3,900,000đ
    

0

Mã sản phẩm:MN005
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn mâm áp trần LED MN006- ánh sáng Vàng

Đèn mâm áp trần LED MN006- ánh sáng Vàng

3,900,000đ
    

0

Mã sản phẩm:MN006
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn mâm áp trần LED MN011- ánh sáng Vàng/ Trung tính

Đèn mâm áp trần LED MN011- ánh sáng Vàng/ Trung tính

3,700,000đ
    

0

Mã sản phẩm:MN011
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn mâm áp trần LED MN008- ánh sáng Vàng

Đèn mâm áp trần LED MN008- ánh sáng Vàng

5,780,000đ
    

0

Mã sản phẩm:MN008
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn mâm áp trần LED MN009- ánh sáng Trung tính

Đèn mâm áp trần LED MN009- ánh sáng Trung tính

3,500,000đ
    

0

Mã sản phẩm:MN009
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn mâm áp trần LED MN007- ánh sáng Vàng

Đèn mâm áp trần LED MN007- ánh sáng Vàng

5,100,000đ
    

0

Mã sản phẩm:MN007
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn mâm áp trần LED 36W JYY-3X

Đèn mâm áp trần LED 36W JYY-3X

3,188,000đ4,250,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:JYY-3X
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn mâm áp trần LED 78W - ML-JYY-2-6

Đèn mâm áp trần LED 78W - ML-JYY-2-6

5,438,000đ7,250,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:ML-JYY-2-6
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn mâm áp trần LED 5 quả tim - CH-M900

Đèn mâm áp trần LED 5 quả tim - CH-M900

2,213,000đ2,950,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:CH-M900
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

-25%
Đèn mâm áp trần LED 40W - ML-JYY 2-3A

Đèn mâm áp trần LED 40W - ML-JYY 2-3A

3,469,000đ4,625,000đ-25%
    

0

Mã sản phẩm:ML-JYY 2-3A
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng