Đèn LED gắn ray

Đèn LED gắn ray 35W chip COB MaxLight ML-20050-35- ánh sáng Trắng/ Vàng- 0,159

Đèn LED gắn ray 35W chip COB MaxLight ML-20050-35- ánh sáng Trắng/ Vàng- 0,159

625,000đ
    

0

Mã sản phẩm:ML-20050-35
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED gắn ray FSL 25W FST901/902-25W- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,113

Đèn LED gắn ray FSL 25W FST901/902-25W- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,113

812,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FST901/902-25W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):70 ~ 80
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED gắn ray Kosoom chip COB 20W R-KS-20-T- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 300mA- Chip LED COB

Đèn LED gắn ray Kosoom chip COB 20W R-KS-20-T- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 300mA- Chip LED COB

550,000đ
    

0

Mã sản phẩm:R-KS-20-T (KS-TL020-01A)
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80Ra
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED gắn ray 12W chip COB MaxLight ML-20050-12- ánh sáng Trắng/ Vàng- 0,054

Đèn LED gắn ray 12W chip COB MaxLight ML-20050-12- ánh sáng Trắng/ Vàng- 0,054

350,000đ
    

0

Mã sản phẩm:ML-20050-12
Chỉ số hoàn màu ( CRI):80
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED gắn ray FSL 35W FST901/902-35W- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,159

Đèn LED gắn ray FSL 35W FST901/902-35W- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 0,159

1,095,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FST901/902-35W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):70 ~ 80
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED gắn ray Kosoom chip COB 30W R-KS-30-T- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 300mA- Chip LED COB

Đèn LED gắn ray Kosoom chip COB 30W R-KS-30-T- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 300mA- Chip LED COB

656,000đ
    

0

Mã sản phẩm:R-KS-30-T (KS-TL030-01A)
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80Ra
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED gắn ray 20W chip COB MaxLight ML-20050-20- ánh sáng Trắng/ Vàng- 0,091

Đèn LED gắn ray 20W chip COB MaxLight ML-20050-20- ánh sáng Trắng/ Vàng- 0,091

475,000đ
    

0

Mã sản phẩm:ML-20050-20
Chỉ số hoàn màu ( CRI):80
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED gắn ray Kosoom chip COB 10W R-KS-10-T- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 300mA- Chip LED COB

Đèn LED gắn ray Kosoom chip COB 10W R-KS-10-T- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 300mA- Chip LED COB

400,000đ
    

0

Mã sản phẩm:R-KS-10-T (KS-TL010-01A)
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80Ra
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED gắn ray 20W chip COB MaxLight ML20040-20- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED COB Epistar

Đèn LED gắn ray 20W chip COB MaxLight ML20040-20- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED COB Epistar

625,000đ
    

0

Mã sản phẩm:ML20040-20
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED gắn ray 12W MaxLight ML20012-12- ánh sáng Trắng/ Vàng- 300mA- Chip LED SMD

Đèn LED gắn ray 12W MaxLight ML20012-12- ánh sáng Trắng/ Vàng- 300mA- Chip LED SMD

550,000đ
    

0

Mã sản phẩm:ML20012-12
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):90
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED rọi ray 20W chip COB KingLED DTL-20- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- Chip LED COB Epistar

Đèn LED rọi ray 20W chip COB KingLED DTL-20- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- Chip LED COB Epistar

525,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DTL-20
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):85
Tình trạng:Còn hàng

Đèn LED rọi ray 30W chip COB KingLED IS-DTL-30- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 300mA- Chip LED COB Epistar

Đèn LED rọi ray 30W chip COB KingLED IS-DTL-30- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính- 300mA- Chip LED COB Epistar

765,000đ
    

0

Mã sản phẩm:IS-DTL-30
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 80
Hiệu suất (Lm/W):85
Tình trạng:Còn hàng