Đèn đường LED

Đèn đường LED (street light LED) 180W FSL XQ-180W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

Đèn đường LED (street light LED) 180W FSL XQ-180W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

12,313,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSR780 180W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):95 ~ 100
Tình trạng:Còn hàng

Đèn đường LED (street light LED) 60W FSL XQ-60W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

Đèn đường LED (street light LED) 60W FSL XQ-60W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

4,540,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSR750 60W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):85 ~ 100
Tình trạng:Còn hàng

Đèn đường LED (street light LED) 120W FSL XQ-120W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

Đèn đường LED (street light LED) 120W FSL XQ-120W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

8,532,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSR780 120W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):90 ~ 100
Tình trạng:Còn hàng

Đèn đường LED (street light LED) 200W FSL XQ-200W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

Đèn đường LED (street light LED) 200W FSL XQ-200W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

13,672,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSR780 200W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):95 ~ 100
Tình trạng:Còn hàng

Đèn đường LED (street light LED) 90W FSL XQ-90W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

Đèn đường LED (street light LED) 90W FSL XQ-90W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

6,403,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSR780 90W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):90-100
Tình trạng:Còn hàng

Đèn đường LED (street light LED) 250W FSL XQ-250W-250- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

Đèn đường LED (street light LED) 250W FSL XQ-250W-250- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

17,094,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSR780 250W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):95 ~ 100
Tình trạng:Còn hàng

Đèn đường LED (street light LED) 150W FSL XQ-150W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

Đèn đường LED (street light LED) 150W FSL XQ-150W-CG- ánh sáng Trắng- Chip LED Nationstar

10,663,000đ
    

0

Mã sản phẩm:FSR780 150W
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):100
Tình trạng:Còn hàng