Đèn chùm

Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT833- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT833- ánh sáng Trắng/ Vàng

12,700,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT833
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT824- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT824- ánh sáng Trắng/ Vàng

5,780,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT824
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê trang trí CH-HT814- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê trang trí CH-HT814- ánh sáng Trắng/ Vàng

6,950,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT814
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê phòng tổ chức sự kiện CH-HT822- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê phòng tổ chức sự kiện CH-HT822- ánh sáng Trắng/ Vàng

6,250,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT822
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê trang trí CH-HT836- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê trang trí CH-HT836- ánh sáng Trắng/ Vàng

5,800,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT836
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê văn phòng CH-HT842- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê văn phòng CH-HT842- ánh sáng Trắng/ Vàng

6,950,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT842
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê phòng khách CH-HT816- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê phòng khách CH-HT816- ánh sáng Trắng/ Vàng

11,580,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT816
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê thông tầng CH-HT834- ánh sáng Vàng

Đèn thả pha lê thông tầng CH-HT834- ánh sáng Vàng

18,500,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT834
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê văn phòng CH-HT837- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê văn phòng CH-HT837- ánh sáng Trắng/ Vàng

6,900,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT837
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê thông tầng CH-HT843- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê thông tầng CH-HT843- ánh sáng Trắng/ Vàng

17,360,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT814
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê trang trí CH-HT835- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê trang trí CH-HT835- ánh sáng Trắng/ Vàng

17,400,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT835
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Đèn thả pha lê phòng khách CH-HT810- ánh sáng Trắng/ Vàng

Đèn thả pha lê phòng khách CH-HT810- ánh sáng Trắng/ Vàng

6,250,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CH-HT810
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng