Chip LED

Chip đèn LED Epistar 50W DBLED DB-EP-50- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Epistar

Chip đèn LED Epistar 50W DBLED DB-EP-50- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Epistar

253,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-EP-50
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):85 ~ 95
Tình trạng:Còn hàng

Chip đèn LED Epistar 30W DBLED DB-EP-30- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Epistar

Chip đèn LED Epistar 30W DBLED DB-EP-30- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Epistar

175,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-EP-30
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):85 ~ 95
Tình trạng:Còn hàng

Chip đèn LED Epistar 10W DBLED DB-EP-10- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Epistar

Chip đèn LED Epistar 10W DBLED DB-EP-10- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Epistar

65,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-EP-10
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):85 ~ 95
Tình trạng:Còn hàng

Chip LED Bridgelux 45*45 30W DBLED DB-BGL-30- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Bridgelux

Chip LED Bridgelux 45*45 30W DBLED DB-BGL-30- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Bridgelux

311,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-BGL-30
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):110 ~ 120
Tình trạng:Còn hàng

Chip đèn LED Epistar 20W DBLED DB-EP-20- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Epistar

Chip đèn LED Epistar 20W DBLED DB-EP-20- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Epistar

135,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-EP-20
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):85 ~ 95
Tình trạng:Còn hàng

Chip LED Bridgelux 45*45 20W DBLED DB-BGL-20- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Bridgelux

Chip LED Bridgelux 45*45 20W DBLED DB-BGL-20- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Bridgelux

233,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-BGL-20
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):110 ~ 120
Tình trạng:Còn hàng

Chip LED Bridgelux 45*45 50W DBLED DB-BGL-50- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Bridgelux

Chip LED Bridgelux 45*45 50W DBLED DB-BGL-50- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Bridgelux

493,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-BGL-30
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):110 ~ 120
Tình trạng:Còn hàng

Chip LED Bridgelux 45*45 10W DBLED DB-BGL-10- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Bridgelux

Chip LED Bridgelux 45*45 10W DBLED DB-BGL-10- ánh sáng Trắng/ Vàng- Chip LED Bridgelux

116,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DB-BGL-10
Chỉ số hoàn màu ( CRI):> 70
Hiệu suất (Lm/W):110 ~ 120
Tình trạng:Còn hàng

Chip LED SMD 20W - SMD20- SMD

Chip LED SMD 20W - SMD20- SMD

143,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CHIP-20
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Chip LED SMD 100W - SMD100- SMD

Chip LED SMD 100W - SMD100- SMD

412,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CHIP-100
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Chip LED SMD 30W - SMD30- SMD

Chip LED SMD 30W - SMD30- SMD

175,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CHIP-30
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Chip LED SMD 50W - SMD50- SMD

Chip LED SMD 50W - SMD50- SMD

207,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CHIP-50
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng