Chấn lưu đèn pha LED

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 10W - DL-10W300-MP

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 10W - DL-10W300-MP

110,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DL-10W300-MP
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 30W - DL-30W900-MP

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 30W - DL-30W900-MP

193,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DL-30W900-MP
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 50W - DL-50W1A5-MP

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 50W - DL-50W1A5-MP

283,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DL-50W1A5-MP
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 100W - DL-100W3A-MP

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 100W - DL-100W3A-MP

1,216,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DL-100W3A-MP
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 100W - DL-100W3A-MP

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 100W - DL-100W3A-MP

926,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DL-100W3A-MP
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 20W - DL-20W600-MP

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 20W - DL-20W600-MP

151,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DL-20W600-MP
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 70W - DL-70W2A1-MP

Bộ đổi nguồn DOB cho đèn pha LED 70W - DL-70W2A1-MP

526,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DL-70W2A1-MP
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng