Bóng đèn LED

Bóng đèn LED FSL 18W A95-18W-NM- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

Bóng đèn LED FSL 18W A95-18W-NM- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

155,000đ
    

0

Tiết diện:A95-18W-NM
Hiệu suất (Lm/W):> 80Ra
Quang thông (Lm):85 ~ 90
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED hổ phách Edison 4W FSL C35FV/C-4W- ánh sáng Vàng

Bóng đèn LED hổ phách Edison 4W FSL C35FV/C-4W- ánh sáng Vàng

76,000đ
    

0

Tiết diện:C35FV/C-4W
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):80
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED Edison 4W E27 FSL G45FV/C4W- ánh sáng Trắng/ Vàng

Bóng đèn LED Edison 4W E27 FSL G45FV/C4W- ánh sáng Trắng/ Vàng

76,000đ
    

0

Tiết diện:G45FV/C4W
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):85
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED nhiều màu FSL 4W C35-4W-F- ánh sáng R/G/B/Y

Bóng đèn LED nhiều màu FSL 4W C35-4W-F- ánh sáng R/G/B/Y

75,000đ
    

0

Tiết diện:C35-4W-F
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):85 - 90
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED quả nhót đui E14 4W FSL BT354W- ánh sáng Vàng

Bóng đèn LED quả nhót đui E14 4W FSL BT354W- ánh sáng Vàng

132,000đ
    

0

Tiết diện:BT354W
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):80
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED Edison 4W FSL G125-4LED- ánh sáng Trắng/ Vàng

Bóng đèn LED Edison 4W FSL G125-4LED- ánh sáng Trắng/ Vàng

135,000đ
    

0

Tiết diện:G125-4LED
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):110
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED quả nhót FSL 5W đui E14 C38GJ5W- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

Bóng đèn LED quả nhót FSL 5W đui E14 C38GJ5W- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

82,000đ
    

0

Tiết diện:C38GJ5W
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):80
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED FSL chân ghim MR16 4.5W MR16-4.5-PT- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

Bóng đèn LED FSL chân ghim MR16 4.5W MR16-4.5-PT- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

88,000đ
    

0

Tiết diện:MR16-4.5-PT
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):75
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED quả nhót FSL 3W đui E14 BT35CX3W- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

Bóng đèn LED quả nhót FSL 3W đui E14 BT35CX3W- ánh sáng Trắng/ Vàng/ Trung tính

50,000đ
    

0

Tiết diện:BT35CX3W
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):80
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED 4W Edison FSL ST21FV/C4W- ánh sáng Vàng

Bóng đèn LED 4W Edison FSL ST21FV/C4W- ánh sáng Vàng

100,000đ
    

0

Tiết diện:ST21FV/C4W
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):80
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED 4W hổ phách FSL ST21FV/C4W- ánh sáng Vàng

Bóng đèn LED 4W hổ phách FSL ST21FV/C4W- ánh sáng Vàng

150,000đ
    

0

Tiết diện:ST21FV/C4W
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):80 ~ 90
Tình trạng:Còn hàng

Bóng đèn LED Edison 4W FSL T64-4LED- ánh sáng Trắng/ Vàng

Bóng đèn LED Edison 4W FSL T64-4LED- ánh sáng Trắng/ Vàng

85,000đ
    

0

Tiết diện:T64-4LED
Hiệu suất (Lm/W):> 80
Quang thông (Lm):80
Tình trạng:Còn hàng