Bộ đổi nguồn AC-DC

Bộ đổi nguồn - NG5-20

Bộ đổi nguồn - NG5-20

330,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG5-20
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG5-60

Bộ đổi nguồn - NG5-60

475,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG5-60
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG5-40

Bộ đổi nguồn - NG5-40

400,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG5-40
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG12-15

Bộ đổi nguồn - NG12-15

350,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG12-15
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG24-20

Bộ đổi nguồn - NG24-20

965,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG24-20
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG12-30

Bộ đổi nguồn - NG12-30

535,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG12-30
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG12-5

Bộ đổi nguồn - NG12-5

226,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG12-5
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG12-10

Bộ đổi nguồn - NG12-10

288,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG12-10
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG12-2

Bộ đổi nguồn - NG12-2

106,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG12-2
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG24-5

Bộ đổi nguồn - NG24-5

330,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG24-5
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG24-10

Bộ đổi nguồn - NG24-10

535,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG24-10
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng

Bộ đổi nguồn - NG24-15

Bộ đổi nguồn - NG24-15

595,000đ
    

0

Mã sản phẩm:NG24-15
Chỉ số hoàn màu ( CRI):
Hiệu suất (Lm/W):
Tình trạng:Còn hàng